Thứ hai, 04/12/2023

Họa sĩ Nguyễn Anh Đức

Thứ sáu, 22/03/2019

Tiểu sử:

 

Một số tác phẩm tiêu biểu

Xuân về trên Cao nguyên đá (Acrylic)

 

Thiếu nữ và hoa (Phấn mầu)

 

Sau chuyến đi biển  (Acrylic)

 

Phong cảnh Trung du  (Acrylic)

 

Ngày xửa ngày xưa  (Acrylic)

 

Nắng mới trên Cao nguyên đá  (Acrylic)

 

Nam thiên đệ nhị động  (Acrylic)

 

Giọt tình Khau Vai  (Acrylic)

 

Cái ngủ mày ngủ cho ngoan  (Acrylic)

 

Chọ Bắc Hà sau mưa  (Acrylic)

 

Biển sớm  (Acrylic)

 

Biển Thinh Long  (Acrylic)

Bài viết khác