Thứ hai, 04/12/2023

họa sĩ Phan Dư

Thứ hai, 27/04/2020

Tiểu sử:

Một số tác phẩm tiêu biểu


Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng (Acrylic)


Đường vào Tam Cốc (Acrylic)


Tĩnh vật (Bột mầu)


Thắng cảnh Tràng an (Acrylic)


Tam Cốc xanh (Acrylic)


Sắc xuân (Bộ màu)


Phong cành Gia Tường (Acrylic)


Ngày đẹp trời (Acrylic)


Mùa huấn luyện(Acrylic)


Mùa gặt (Sơn dầu)


Một sơm mai (Acrylic)


Hồn quê (Acrylic)


Du lịch sinh thái (Acrylic)


Chiều Non Nước (Acrylic)


Bến sông quê (Acrylic)

Bài viết khác