Thứ ba, 23/07/2024

Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư năm 2022 - 2023

Thứ sáu, 10/03/2023

Chi tiết thể lệ giải xem tại đây:

http://vannghe.ninhbinh.gov.vn/public/userfiles/2023/vb-thongbao/Th%E1%BB%83_l%E1%BB%87.pdf

 

 

Bài viết khác