Thứ tư, 28/02/2024

Festival Ninh Bình - Tràng An 2023

Thứ tư, 10/01/2024

Một số hình ảnh trong chuỗi các hoạt động Festival Ninh Bình - Tràng An 2023 và đón chào năm mới 2024.

 


Chương trình văn nghệ đặc sắc tại lễ khai mạc.


Các đại biểu dự Lễ khai mạc Festival Ninh Bình-Tràng An lần thứ II, năm 2023.


Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Festival Ninh Bình-Tràng An lần thứ II, năm 2023.


Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc Festival
Ninh Bình-Tràng An lần thứ II, năm 2023.


Chương trình Di sản Văn hoá Nam Bộ


Chương trình văn nghệ đặc sắc tại lễ bế mạc.

 
Các đại biểu dự lễ bế mạc Festival Ninh Bình-Tràng An lần thứ II, năm 2023.


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Quang Thìn phát biểu tại lễ bế mạc.


Chương trình nghệ thuật tại lễ bế mạc Festival Ninh Bình-Tràng An lần thứ II, năm 2023 và đón chào năm mới 2024.

 

 

Bài viết khác