Thứ ba, 27/02/2024

Một số hình ảnh Lễ Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”

Thứ sáu, 16/06/2023


Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đoàn Minh Huấn phát biểu chỉ đạo hội nghị                                                       Ảnh của MINH TUYỀN


Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đoàn Minh Huấn trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện
Nghị quyết23/2008-NQ/TW                                                                                                                     
Ảnh của MINH TUYỀN


Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bùi Mai Hoa trình bày báo cáo tổng kết Nghị quyết 23/2008-NQ/TW      Ảnh của MINH TUYỀN


Đồng chí Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Nguyễn Đăng Hào phát biểu tham luận tại hội nghị                         Ảnh của MINH TUYỀN


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện
Nghị quyết 23/2008-NQ/TW                                                                                                                                   
Ảnh của MINH TUYỀN

 

Bài viết khác