Thứ tư, 24/07/2024

Một số hình ảnh tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam

Thứ năm, 24/08/2023

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam
Ảnh của NGUYẾN ĐÌNH THI (Nguồn TC VNNB Số 283-8/2023)


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.


Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam và tặng hoa
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu chụp ảnh chung.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn đại biểu tham quan nhứng bức ảnh đặc sắc về 75 năm hình thành và phát triển của Liên hiệp
các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Bài viết khác