Thứ ba, 27/02/2024

Phóng sự ảnh về Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022

Thứ năm, 17/11/2022

Ảnh của MINH TUYỀN

 


Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc “Festival Ninh Bình 2022  - Tràng An kết nối di sản”


Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc “Festival Ninh Bình 2022  - Tràng An kết nối di sản”


Chương trình nghệ thuật Lễ khai mạc “Festival Ninh Bình 2022  - Tràng An kết nối di sản”


Chương trình nghệ thuật Lễ khai mạc “Festival Ninh Bình 2022  - Tràng An kết nối di sản”


Chương trình nghệ thuật Lễ khai mạc “Festival Ninh Bình 2022  - Tràng An kết nối di sản”Đồng chí Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại lễ bế mạc “Festival Ninh Bình 2022  - Tràng An kết nối di sản”

 

Bài viết khác