Thứ hai, 27/05/2024

THẮP TIẾP NGUỒN SÁNG Ở XỨ ĐẠO KIM SƠN

Thứ hai, 13/05/2024

Ảnh của NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG (TRƯỜNG HUY) -  Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (Nguồn TC số 293/5/2024)

Một ngày náo đó nếu không may chết não, qua đời, ước mong khi trở về cát bụi, chúng ta vẫn có thể tiếp tục thắp sáng, viết tiếp cuộc đời của nhiều người khác. Phong trào hiến giác mạc được khởi nguồn từ huyện Kim Sơn, với nghĩa cử cáo đẹp của một cụ 83 tuổi ở xã Cồn Thoi, người đầu tiên trong cả nước tự nguyện hiến tặng giác mạc sau khi qua đời năm 2007. Qua đó đã tạo sức lan toả mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện có người hiến tặng giác mạc


Ảnh của NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG (TRƯỜNG HUY) -  Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (Nguồn TC số 293/5/2024)

 

Bài viết khác