Thứ hai, 11/12/2023

Địa danh trong phương ngôn tục ngữ - ca dao Ninh Bình

Thứ hai, 05/11/2018

2

 

"Địa danh trong phương ngôn tục ngữ - ca dao Ninh Bình" xuất bản năm 2017, là công trình gồm 4 quyển của nhóm tác giả Mai Đức Hạnh (chủ biên), Đỗ Thị Bẩy, Mai Thị Thu Minh. Sách thuộc Dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam" của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. Khảo cứu và biên chép lại đời sống văn hóa của người bình dân ở mỗi địa danh trong phương ngôn, tục ngữ và ca dao của người Việt Ninh Bình là nội dung căn bản và chủ đạo của công trình này. Trên 700 địa danh đã có trong phương ngôn - tục ngữ - ca dao Ninh Bình được biên tập và sắp xếp theo hệ thống, với mong muốn là ghi chép cụ thể, đầy đủ và cẩn trọng những "vấn đề văn hóa", đặng góp phần lưu giữ và bảo tồn những tư liệu quý về mỗi vùng đất, cuộc sống của mỗi cộng đồng người. Đồng thời, qua đây giúp chúng ta bước đầu có thể có được một cái nhìn vừa cụ thể vừa bao quát toàn diện, đầy đủ và sâu sắc về sắc diện văn hóa, văn hiến của miền đất cố đô Hoa Lư - Tràng An - Ninh Bình hơn 1000 năm trong diện mạo tiến trình văn hóa Đại Việt.


                                P.V

Bài viết khác