Thứ hai, 26/02/2024

Hoa sen khóm trúc

Thứ tư, 13/05/2020

Tập Truyện lịch sử của tác giả NGUYỄN KHẮC THIỆU 

 

 

 

 

 

 

Quý I, năm 2020, Nxb Hội Nhà văn ấn hành cuốn “Hoa sen khóm trúc”. Đây là ấn phẩm thứ 9 của nhà thơ Nguyễn Khắc Thiệu. Khi thực hiện làm cuốn sách này, tác giả tâm niệm “Trước hết là cho con cháu, bởi trên đời này, khi trở về với đất có mang đi được cái gì”. Vì lẽ không “mang đi được” ấy mà tác giả đã gom lại những sáng tác sưu tầm của mình thành Tập truyện gồm 16 câu chuyện lịch sử và một số danh nhân của quê hương, đất nước. Nguyễn Khắc Thiệu là người có trí nhớ rất tốt và có nhiều tư liệu lịch sử đáng tin cậy. Chi tiết này được nhà thơ Thanh Thản khắc họa chân dung ông qua một bài thơ trong đó có hai câu: “Vốn sinh trí nhớ hơn người/ chuyện văn, chuyện sử, chuyện đời xưa nay”. Mỗi truyện của ông đều được thể hiện sinh động, gọn gàng và hấp dẫn về mỗi cuộc đời, thân phận hoặc một “lát cắt” của cuộc đời một nhân vật lịch sử. Truyện sử có văn, nhiều câu, nhiều đoạn thấm đẫm cảm xúc đã tác động mạnh tới rung cảm của người đọc. “Hoa sen khóm trúc”  góp phần tô đẹp thêm truyền thống lịch sử của ông cha ta xưa trong cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước.

B.H

 

Bài viết khác