Thứ hai, 11/12/2023

Phúc nhà

Thứ năm, 14/03/2019

NXB Hội Nhà Văn vừa xuất bản tập thơ Phúc nhà, đây là đầu sách thứ 14 của nhà thơ Lâm Xuân Vi. Tập thơ gồm 2 phần. Phần 1 giới thiệu 38 bài thơ. Phần 2, “Chia sẻ cùng thơ” gồm các bài viết về nhà thơ Lâm Xuân Vi của các nhà thơ, nhà văn, nhà Lý luận Phê bình Văn học. Phúc nhà là những bài thơ trải lòng mình, viết từ trái tim của nhà thơ với các bậc lãnh tụ của đất nước, với gia đình, bạn bè… Những vần thơ  thể hiện tấm lòng cũng như ý thức trách nhiệm của người ông, người cha, người chồng với những người ruột thịt thương yêu của mình. Phúc nhà là sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp của ông cha, là một lời nhắn nhủ cho con cháu mai sau hãy gìn giữ nếp nhà tốt đẹp. Đúng như nhà thơ Mai Văn Phấn đánh giá: “… Tập thơ Phúc nhà của nhà thơ Lâm Xuân Vi mang ý nghĩa vận động của dòng chảy yêu thương, từ cội nguồn, tiếp nối đời này qua đời khác làm nên diện mạo văn hoá, bản sắc một dân tộc. Tập thơ xuất hiện, ngoài giá trị thẩm mĩ còn mang ý nghĩa giáo dục trong thời đại bùng nổ thông tin và khủng hoảng những mối quan hệ cá nhân, dẫn đến việc phá vỡ cơ cấu gia đình, một thành tố quan trọng cơ bản của đời sống xã hội. Những giá trị nhân văn trong tập thơ này chính là vẻ đẹp, lòng nhân ái và cao thượng trong tâm hồn người Việt đương đại và mãi mãi.”

                                                                        N.Đ.H

Bài viết khác