Thứ hai, 26/02/2024

Tập thơ "Gót mềm vương cọng cỏ mê" của nhà LLPB Nguyễn Thị Bình

Thứ hai, 28/06/2021

Sau thời gian công tác, cống hiến cho ngành Giáo dục và Đào tạo, Nhà giáo Nguyễn Thị Bình chuyên tâm hơn với công việc sáng tác; bút  lực của nhà lý luận phê bình, nhà thơ càng chắc, khỏe và dẻo dai hơn. Gót mềm vương cọng cỏ mê, Nxb Văn học ấn hành trong Quý II, năm 2021 là tập thơ thứ 3 và cũng là đầu sách thứ 6 của tác giả Nguyễn Thị Bình. Xin được dẫn đôi lời cảm nhận của nhà thơ Thai Sắc sau khi đọc tập thơ lục bát “Gót mềm vương cọng cỏ mê” gồm 68 bài thơ của tác giả: “… Nét riêng của chị trong thể thơ truyền thống này là sự cô đúc của ý tứ, đến độ không thể rút ngắn câu chữ hơn. Nhưng sức bùng nổ của nó lại vượt ra ngoài tầm hữu hạn tối giản. Thành công của thơ lục bát, có lẽ bắt nguồn từ tầm văn hóa của tác giả, gắn chặt với truyền thống dân tộc; với cội nguồn, quê hương, bản quán. Song không thể không thấy, phần không nhỏ là ảnh hưởng từ môi trường đào tạo chính quy chuyên ngành Ngữ văn …”.

B.H

Bài viết khác