Thứ hai, 11/12/2023

Văn học dân gian Ninh Bình

Thứ tư, 27/02/2019

6

 

 

 

 

 

 

Tiếp ngay sau công trình "Địa danh trong phương ngôn tục ngữ - ca dao Ninh Bình", nhà nghiên cứu văn nghệ dân gian Mai Đức Hạnh trình làng bộ sách Văn học dân gian Ninh Bình gồm 4 quyển. Sách thuộc dự án "Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam" của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Văn học dân gian Ninh Bình được biên soạn và giới thiệu thành hai phần chính: Phần thứ nhất: Tổng quan Văn học dân gian Ninh Bình. Phần này giới thiệu chung về môi trường diễn xướng dân gian gồm: tự nhiên, xã hội, lịch sử, văn hóa, các thể loại văn học dân gian Ninh Bình và giá trị cơ bản của chúng; Phần thứ hai: Các thể loại văn học dân gian Ninh Bình (với thời điểm hiện tại): Truyện dân gian, phương ngôn - tục ngữ - ca dao, dân ca - đồng dao - câu đố và Diễn ca dân gian. Bộ sách ra đời là thành quả lao động nghiêm túc và giàu nhiệt huyết của nhà nghiên cứu Mai Đức Hạnh, góp phần làm phong phú diện mạo văn học dân gian Ninh Bình                           

P.V

Bài viết khác