Thứ hai, 26/02/2024

Bưởi trăng

Thứ hai, 20/09/2021

Thơ của NGUYỄN VĂN LỮ

Ngời xanh xanh búp bưởi đào

Xòe ô cánh trắng ngạt ngào vườn xuân

Để người mượn chút hương lân

Gốc nuôi quả lớn trĩu dần cành la

Qua hè nắng nhuộm vàng da

Trung thu tách múi chia quà khéo sao

Nhon bao trăng khuyết xếp vào

Làm nên tròn đó trăng cao giữa đời

Đông về lá rụng vàng rơi

Vàng trăng thấu đất, đất ngời mầm trăng.

(Nguồn: TC VNNB 96-9/2011)

 

Bài viết khác