Thứ hai, 26/02/2024

Giàn bầu

Thứ tư, 11/05/2022

Thơ của DIỆU THOA

Giàn bầu xanh hỏi bé
"Bé ơi, ông đâu rồi
Mấy hôm nay không thấy
Ông ra vườn dạo chơi?"

Buồn thiu bé khẽ đáp:
"Ông ngoại đi xa rồi
Bé đang buồn lắm đấy
Bầu biết không, bầu ơi?"

Bầu nghẹn ngào rũ lá
Buông thõng tay bần thần
Sương rưng rưng mắt lá
Nhỏ thầm xuống rìa sân.

Bé nhớ ông mỗi sớm
Xách nước tưới cho bầu
Bầu ơi, mau trĩu quả
Để ông đừng đi lâu!

(Nguồn: TC VNNB 264-4/2022)

 

Bài viết khác