Thứ hai, 26/02/2024

Không giữ lời hứa

Thứ hai, 19/07/2021

NGUYỄN THANH SƠN 

Ngỗng tồ bảo cún trông nhà
Ra bờ sông nhổ cỏ gà về chơi
Rủ thêm cô vịt lắm lời 
Kìa anh gọng vó thi bơi bóng mình?
Thông in dòng nước lung linh
Sao anh bọ ngựa đi rình tiếng ve
Mải la cà, mải lắng nghe
Rã rời về đến đầu hè. Cún ơi!
Buồn thiu cún chẳng thèm cười
Không giữ lời hứa, ham chơi... cổ dài.

(Nguồn: TC VNNB 252-6/2021)

 

 

Bài viết khác