Thứ hai, 26/02/2024

Kiến

Thứ hai, 09/03/2020

Thơ của NINH ĐỨC HẬU

Đoàn quân kiến bé tí ti

Một ... hai.. đều bước cùng đi kiếm mồi

Lúc vội vã, lúc thảnh thơi

Gặp nhau chạm trán gửi lời thương yêu

Trung thu (tranh lụa) - Tác giả Bùi Thanh Liêm

 

Bài viết khác