Thứ hai, 26/02/2024

Thảo thơm

Thứ năm, 22/07/2021

NGUYỄN QUANG HẢO 

Ai khéo đặt tên cho Mít
Mới nghe đã thấy vui tai
Căng tròn mình cô Mít Mật
Nhựa dính sang nhà Mít Dai                            

Họ hàng thảo thơm tốt bụng
Mít quen chia ngọt sẻ bùi
Giấu kín phần đời nặng nhọc
Gánh gồng Mít vẫn cười tươi…

(Nguồn: TC VNNB 252-6/2021)

 

Bài viết khác