Thứ hai, 26/02/2024

Trong mắt bé

Thứ hai, 01/06/2020

NINH ĐỨC HẬU 

Mặt trời là trái bóng
Ai đó nhuộm đỏ tươi
Cứ lăn hoài không chán
Bởi đầy một bụng hơi

Cái tầu thuỷ biết bơi
Do chuồn chuồn cắn rốn
Máy bay biết bay lượn
Mượn cánh chim đó mà

Cô giáo dạy chữ A
Bé reo lên thích thú
Đó là cái mái nhà
Chở che ngày mưa nắng.

Bài viết khác