Thứ bảy, 02/03/2024

Bác Hồ về quê chống hạn

Thứ ba, 02/06/2020

Nhạc và lời: MAI CÔNG THẮNG

(Ca khúc đoạt giải Khuyến khích trong cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)

Bài viết khác