Thứ bảy, 02/03/2024

Cờ lau tập trận

Thứ tư, 28/10/2020

Tranh khắc gỗ của họa sĩ BÙI THANH LIÊM
Tác phẩm đạt giải B - Giải thưởng VHNT Trương Hán Siêu tỉnh Ninh Bình lần thứ V (2011-2016)

Tranh khắc gỗ "Cờ lau tập trận"

Tác giả: Bùi Thanh Liêm

(Nguồn: TC VNNB 241+242+243)

Bài viết khác