Thứ bảy, 02/03/2024

Tiếp nối

Thứ bảy, 09/05/2020

Ảnh nghệ thuật của ĐINH NGỌC KHÁNH

(Tác phẩm được giải xuất sắc "Cuộc vận động sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", năm 2010)

Tác giả đã ghi lại những khoảnh khắc đời thường của cố Nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu- Báu vật nhân văn sống về nghệ thuật hát Xẩm cuối cùng của thế kỷ XX đangsay sưa truyền nghề cho con cháu trước hiên nhà.

Ảnh nghệ thuật "Tiếp nối"                                                                                       Tác giả Đinh Ngọc Khánh

Bài viết khác