Thứ bảy, 02/03/2024

Việt Nam chiến thắng

Thứ ba, 12/07/2022

Tranh của TRƯƠNG BÍCH HÀ 

Tên tác phẩm: Việt Nam chiến thắng

Chất liệu: Acrylic

Tác giả: TRƯƠNG BÍCH HÀ (Lớp 4E, Trường Tiểu học Đông Thành, TP Ninh Bình)

(Nguồn: TC VNNB 266-6/2022)

Bài viết khác