Thứ bảy, 02/03/2024

Xem bóng đá

Thứ năm, 22/07/2021

NGUYỄN NGỌC HƯNG 

Bố mê hơn mọi thứ
Không bỏ sót trận nào
Mẹ thì chỉ xem thử
Nước ngoài đá ra sao?

“Bình luận viên” thao thao
Là anh Hai - cầu thủ
Thỉnh thoảng lại hô “vào”
“Không vào” nghe rất thú.

Đang say sưa nằm ngủ
Tý choàng dậy tỉnh queo
Nhìn dán lên màn ảnh
Mắt tinh hơn mắt mèo…

Chỉ có một quả bóng
Giành nhau hăm mấy người
Ngoại lắc đầu lẩm bẩm
Chơi gì thế mà chơi?!

(Nguồn: TC VNNB 252-6/2021)

Bài viết khác