Thứ hai, 11/12/2023

 Lên núi Non Nước nhớ Trương Hán Siêu

Thứ năm, 10/02/2022

Thơ của BÌNH NGUYÊN 

Hình như từ vách núi
Đêm đêm ai bước ra
Những câu thơ rêu phủ
Đã thức ngàn năm qua

Hình như là bút mực
Sóng đã lấp đi rồi
Bóng ai ngoài Cầu Cổ
Vỡ trên dòng sông trôi

Chim gọi đàn mỏi tiếng
Khói sương mờ mặt cây
Rì rầm đêm vách nước
Vỗ bạc lòng sông mây

Bậc thềm xưa còn đấy
Khóm cúc gầy xưa đâu
Người đi từ năm ấy
Bến sông nào buông câu…

Bài viết khác