Thứ ba, 05/12/2023

Ấm cả chiều đông

Thứ hai, 09/03/2020

PHAN DƯ 

Lá vàng lác đác rơi
Gió chuyển mùa hối hả
Người đi chừng cũng vội
Thả hồn về phương xa

Áo khoác hờ che gió
Em đi trong nắng chiều
Má ửng hồng gọi bạn
Miệng cười đầy tin yêu

Bà ngồi nghe cháu học
Chuyện ông Gióng về trời
Chạm xa vời... ký ức
Cau trầu còn đầy cơi!

Gió vin hờ mái tóc
Mà nghe lòng mang mang
Cháu thương bà thơm khẽ
Ấm cả chiều đông sang.

Bài viết khác