Thứ ba, 05/12/2023

Anh đi trước

Thứ năm, 30/09/2021

Thơ của MẠC KHẢI TUÂN
(Nén hương lòng gửi tới Người thơ - Họa sĩ Phan Dư (1950 -2021)

Anh ra đi giữa mùa đại dịch

Người tiễn đưa hiện diện không nhiều

Vẫn đâu đấy mắt tai bầu bạn

Dõi trông vườn hoa trái ươm gieo.

Rời cõi tạm anh về Vĩnh Lạc

Chân dung đời... đen đỏ đã lên tranh

Những năm tháng tuổi xanh đời lính

Đã cùng anh chăm chút ân tình

Trai họ Phan - Dư đầy mẫn cảm

Cho gam màu chiu chít vàng... xanh...

Cây cọ ấy bạn tri âm thi họa

Anh gửi vào năm tháng mỗi mong manh

(Cùng mưa nắng dập dìu "Cỏ hát"

Những phận người nơi Hoa giáp đua ganh)

Anh đi trước... Vui "cơm lần, gạo lượt"...

Luật sinh tồn ai trễ nải hơn ai

Dẫu nhân thế còn trầm luân... Covid

Người tận lực yêu đời... Còn mãi với Sao Mai!
                                  Ba Vì, đầu tháng 7, Tân Sửu -2021

Một sớm mai        Tranh sơn dầu của PHAN DƯ

(Nguồn: TC VNNB 255-9/2021)

 

 

Bài viết khác