Thứ bảy, 13/04/2024

Anh đợi em

Thứ sáu, 23/02/2024

Thơ của BÌNH NGUYÊN 

Em đi rồi
Anh ở lại với đất cằn gió núi
Lang thang trong cô đơn
Mới hiểu một triền đồng nội
Bông cỏ thơm dọc lối ai về.

Bông cỏ thơm vào khuya
Thơm như không biết mình là bông cỏ dại
Thơm như muốn gọi em trở lại
Khi tàn từ gốc lại thơm lên.

Anh đợi em
Nơi rặng tre soi bóng vào bến nước
Nơi bước chân soãi dốc
Nơi tiếng gà gáy nghiêng
Nơi trăng sáng như òa lên nấc
Tự bao giờ trăng vỡ xuống niềm riêng…

(Nguồn: TC VNNB Số 290-2/2024)