Thứ hai, 11/12/2023

Ba mươi năm

Thứ hai, 28/03/2022

Thơ của BÌNH NGUYÊN 

Mưa ướt những bậc về chị đón em nhòe bóng
Hoa mận run run rơi trắng tóc bà
Vẫn bậc cầu ao ăn mòn từng bước người không trở lại
Đám dong riềng đến cữ ra hoa

Ba mươi năm em về căn nhà như thấp xuống
Bậc cửa vào ra chị bước cứ cao thêm
Lũ trẻ dâng tiếng cười trong veo chòm xóm
Vỗ chẳng thấu trời vẫn sóng nước đồng chiêm

Ba mươi năm vẫn mái rạ mục vào mưa nắng
Khói bếp thơm ngai ngái vị đồng nhà
Cây bưởi góc vườn sần như mắt ướt
Tháng Giêng nào hương bưởi cũng bay xa.

Bài viết khác