Thứ hai, 11/12/2023

Bác cầm tay chúng tôi viết trên bảng phoóc -mica

Thứ năm, 20/05/2021

NGUYỄN HƯNG HẢI 

                      Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Biển ngoài kia vẫn hát khúc quân hành
Trường Dục Thanh còn đây câu hỏi lớn
Trăm lối rẽ mai này ta sẽ chọn
Chọn lối nào để có Bác cùng đi

Bác đã dạy cha anh những gì
Phấn trắng bảng đen vẫn bảng đen phấn trắng
Dù là phoóc-mica, không dòng kẻ thẳng
Vẫn không thể trèo đồi chữ dưới, chữ trên

Mỗi lần ngồi trong lớp nhìn lên
Tôi lại thấy Bác Hồ đang nhìn xuống
Biển ngoài kia tung ngàn con sóng lớn
Chúng tôi như con thuyền có Bác sắp ra khơi

Chẳng biết ngày xưa cha anh chúng tôi
Mỗi lúc nhìn lên gặp cái nhìn nghiêm khắc
Có cúi xuống cài lại khuy cúc ngực
Bảng đen và phấn trắng dẫn về đâu

Bảng đen và phấn trắng tôn nhau
Mỗi tiết học chúng tôi thêm nhận thức
Trăm lối rẽ chỉ một đường trước mặt
Biển ngoài kia chỉ có một chân trời

Như cha anh, chỗ chúng tôi đang ngồi
Đang ngước mắt nhìn lên ảnh Bác
Tôi luôn thấy Bác ân cần và nghiêm khắc
Cầm tay cháu con đâu chỉ ở một ngôi trường

(Nguồn: TC VNNB 251-5/2021)

 

Bài viết khác