Thứ hai, 11/12/2023

Bộ đội chống dịch

Thứ ba, 05/10/2021

Thơ của NGUYỄN HẢI YẾN

Không ngại ngày mưa
Quản gì ngày nắng
Từ nơi vùng trắng
Tới vùng cách ly

Bao nhiêu chiến sĩ
Tình nguyện lên đường
Mang theo tình thương
Nhân dân cả nước

Đoàn người sau trước
Cùng chung một lòng
Tổ quốc trông mong
Vượt qua đại dịch

Mặc cho kẻ địch
Trên biển, đất liền
Khóa chặt đường biên
Đêm ngày không nghỉ

Cả nước cách ly
Nhờ vào lá chắn
Bộ đội chốt chặn
Chỗ nào lây lan

Gánh gồng gian nan
Giữ yên bờ cõi
Trên vai bộ đội
Có Đảng, Bác Hồ...

(Nguồn: TC VNNB 255-9/2021)

Minh họa.                          Nguồn: Internet

Bài viết khác