Thứ hai, 11/12/2023

Con về Xứ Lạng

Thứ năm, 02/05/2019

LÂM XUÂN VI 

(Viết cho con gái Lâm Phương Thanh)                                                     

Tròn một năm con về xứ Lạng.

Nơi sử xanh ngời sáng quê hương

Niềm tự hào - "phên giậu" biên cương

 

Được nết đất, tình người nuôi dưỡng

Mẹ - "Mẫu Sơn" linh hướng chở che

Ý Đảng hợp lòng dân bén rễ

Hồi dâng hương, xuân gọi xuân về

 

Phấp phỏng dõi bước con trông ngóng

Cha vững tin kỳ vọng nơi con

Ơn nguồn mạch "Xứ Thơ" dung dưỡng

Nghiệp con  thêm đầy đặn vuông tròn.

 

                        Giao thừa Xuân  Kỷ Hợi - 2019

Bài viết khác