Thứ hai, 11/12/2023

Đà Lạt đêm trăng

Thứ năm, 06/06/2019

 LÂM XUÂN VI

Lang Biang
Tình đẫm ánh trăng ngàn vạn cổ…

Đà Lạt thiêm thiếp ngủ
Ủ những giấc mơ xanh
Thông vút mình treo những thự những dinh
Phố lơ lửng mây trời hư ảo
Hoa tươi nét người, người tựa hoa
                              - khúc giao hoà thiên tạo
Đưa ta vào xa xăm

Tiếng ru dài lục lạc theo trăng
Ngược dốc nhớ nghe lòng đất thở
Một chút lạnh cảm hoài mắc nợ
Nơi bến bờ yêu ta

Lối sỏi mòn lãng đãng phôi pha
Anh một mình vừa đi đã mỏi
Với đằng đẵng nỗi buồn lạc lối
Đà Lạt ngày không em

Chợt từ trong sâu thẳm thắp lên
Dự cảm phía sao trời gọi sáng
Tình câu Lý ngựa ô bát ngát
“Anh đưa nàng về dinh”…

Bài viết khác