Thứ hai, 11/12/2023

Dắt mùa sang thu

Thứ sáu, 17/09/2021

Thơ của LÂM BẰNG 

Chí chát gọi nhau
Là chùm khế ngọt
Quả chanh mọng nước
Hồng thì đỏ da

Trĩu cành la đà
Là hồng xiêm chát
Lật đà lật đật
Là anh mít thơm.

Nhủng nhẳng góc vườn
Là chị vú sữa
Tất bật sấp ngửa
Đích thị nhãn lồng.

Cam sành ửng hồng
Bưởi bòng rám nắng
Chín trong im lặng
Là chị vải thiều.

Được nhiều người yêu
Là anh xoài cát...
Trứng gà ủ mật
Thị vàng đung đưa.

Quả chín ửng mùa
Đầy vườn chim hót
Vườn trưa trĩu mật
Dắt mùa sang thu.

(Nguồn: TC VNNB 254-8/2021)

 

 

Bài viết khác