Thứ bảy, 02/03/2024

Đi thuyền trong Tam Cốc

Thứ năm, 15/06/2023

Thơ của NGUYỄN ÁNH NGUYỆT

Mênh mang là nước

Bồng bềnh là mây

Tóc em òa hơi gió

Rót vào ta men say...

 

Thời gian trôi chầm chậm

Thuyền lướt nhẹ trong sương

Núi trập trùng ôm núi

Lúa hai bờ thơm hương...

 

Tình em như thạch nhũ

Nghìn năm đậu lòng tay

Nước chảy mòn vách đá

Tình anh có hao gầy?

 

Tam Cốc

Kìa Tam Cốc...

Thuyền trôi

Kìa thuyền trôi...

Nhịp chèo hay nhịp phách

Mà tim ai bồi hồi...

                   Tam Cốc, 10/4/2023

Tam Cốc khai hội         Ảnh của BÙI TUẤN HẢI 

(Nguồn: TC VNNB 280-5/2023)

 

Bài viết khác