Thứ hai, 11/12/2023

Đi tìm hài cốt của mình

Thứ ba, 27/07/2021

Thơ của: TRẦN LÂM BÌNH 

Chôn cất xong người tiểu đội trưởng

                                 và cánh tay mình

Nơi dốc mòn

Góc rừng già

Ven suối

Tôi cùng anh em trong tiểu đội

Tiếp tục kìm giặc

Phá vây...

 

Ba mươi năm rồi

Tôi trở lại nơi đây

Tìm phần mộ người tiểu đội trưởng của mình

                                                  và xương cốt cánh tay

Nơi dốc mòn

Góc rừng già

Ven suối...

 

Dốc mòn xưa cây rừng khuất lối

Khe suối xưa nước đã chuyển dòng

Rừng già xưa huyền thoại mênh mông

Dấu tích xưa lưng chừng ký ức...

 

Đâu đây nhành lan rừng vẫn thức

Mùi hương xưa- thời khuyết nửa vòng tay!

Linh cảm để tôi gắng tìm mộ chí người đồng đội

Đã nằm lại nơi đây

Và phần hài cốt của chính mình

Se sắt!

                                       TP. Long Xuyên,  đêm 16/8/2006

(Nguồn: TC VNNB 119-7/2013)

 

Bài viết khác