Thứ ba, 05/12/2023

Đợi xuân bến Hạ

Thứ năm, 02/05/2019

BÌNH NGUYÊN

Em hẹn mùa xuân về bến Hạ

Độ ấy sông Vân mở hội làng

Anh thức với mùa hoa đón tết

Xuân tàn chẳng thấy bóng em sang

 

Lối cũ mùa xưa cây đứng vắng

Tần ngần bông gạo cháy trong nhau

Mây hay áo trắng em độ ấy

Giấc mộng trong anh cứ bạc mầu

 

Mưa như giặt lá sau oi bức

Nước chảy ai hay chát mặn dần

Anh dắt trăng về đêm lỡ hẹn

Trăng nghìn mảnh vỡ xuống mùa xuân.

                                                     2019

Bài viết khác