Thứ hai, 11/12/2023

Dục Thúy sơn

Thứ ba, 12/03/2019

VŨ ĐỨC THANH

Thư nhàn lên núi này
Thăm người thơ khắc đá
Vỗ bụi nét rêu phong
Họ đi đâu vắng cả

Khói sương mờ bóng tháp
Thăm thẳm hồn cỏ cây
Thi hứng sông hồ rộng
Đội đầu mây trắng bay

Lại hỏi cây hỏi đá
Người đi lâu chưa về
Sóng vỗ mòn vách núi
Xanh dài con mắt quê

Mặt trời vàng chân sóng
Ráng đỏ chiếc thuyền con
Sợi dây câu vút gió
Ấm bừng lên dấu son.

Bài viết khác