Thứ bảy, 13/04/2024

Gửi bạn bút nghiên

Thứ tư, 21/02/2024

Thơ của TRƯƠNG ĐÌNH TƯỞNG

Chúng ta những người yêu sử, yêu văn
Yêu quê hương non nước hữu tình
Họp nhau thành Hội
Đêm đêm cúi đọc
Từng trang lịch sử
Tự hào cao độ
Nâng niu từng vụm đất
Lắng nghiêng hồn
Thảng tiếng vọng ông cha!

Quê hương ta một dải sơn hà
Núi Mã, sông Long

Sông Vân, núi Thúy
Vung ngọn cờ đại định
Vua Đinh mở nền chính thống sơn hà
Những đạo Thần binh
Từ các cửa ô kinh đô xanh đá
Sáng lòa gươm báu
Thay Trời hành đạo
Phá Tống, bình Chiêm
Đô Hoa Lư phi chiến địa
Đại Cồ Việt vững âu vàng
Nửa thế kỷ sứ Tống, sứ Chiêm
Tấu trình thư quốc
Vết gối còn hằn sâu trên phiến đá xanh rêu
Thành quách, lâu đài trầm hùng sương khói
Oai linh Đô Đế ngàn năm
Máu và hoa dệt thành non sông gấm vóc
Một sớm cờ hồng bay vờn mây gió
Dân ta quật khởi chói lòa!

Có người nói:
Hình thế tỉnh Ninh ta giống thanh gươm báu
Đốc kiếm là Thiên Quan
Mũi là Hòn Nẹ
Xống là Tam Điệp trùng mây
Có người lại nói:
Hình dáng tỉnh ta
Giống chiếc rìu đá
Lưỡi là lợi nước biển Đông!
Tôi ngắm nhìn bốn phía
Thấy dáng hình sư tử uy dũng chồm lên
Đầu là Thiên Quan
Hai chân trước là Lê Gia, Uy Viễn,
Hai chân sau đạp bãi bề Cồn Thoi
Bờm vũ Tam Điệp tung vờn trong mây gió!

Non - Nước này:
Nho nhỏ, xinh xinh
Vào ra tám cửa
Cửa nào cũng bí huyền thế thủ, thế công
Thế ỷ dốc hùng binh của bao thời đại!

Non - Nước này:
Núi không cao mà hiểm,
Sông không sâu mà xiết,
Đồng không rộng mà màu,
Bờ biển không dài
Mà Cồn Nổi sải bơi ra bể biếc
Như chim Bằng vỗ cánh tới Hoàng Sa!

Non - Nước này:
Rừng thẳm, suối quanh,
Hang thung thiên la địa võng
Tiến quân ra Bắc,
Thần tốc vào Nam
Lưng trời núi giăng thành quách
Tiếng quân reo vọng bốn ngàn năm!

Non - Nước tụ khí linh thiêng:
Thần linh, người kiệt
Đất có người thêm rạng;
Người mở đất lừng danh
Bé cưỡi trâu cờ lau xung trận

Rời động xanh xưng Đế trời Nam
Dân chài lưới, thuyền câu ra khỏi đầm sâu
Đến Thăng Long bỗng thành Quốc Thánh!

Non - Nước này:
Có rìu đá, có trống đồng
Lưỡi mác, mũi chông
Ngàn thu còn hồng hoen máu giặc!

Đất này long lanh như ngọc
Kiêu sa Tiên nữ diệu huyền
Ríu ran ân tình bầu bạn
Vít cong cần trúc rượu cần!

Người Việt cổ ba mươi ngàn năm trước,
Từ hang động tiến ra bể cả,
Thắng kẻ thù hai chân và bốn chân,
Khai sơn phá thạch dựng cơ đồ
Người Cộng sản nhóm lửa Cách mạng quê nhà,
Đốt ngọn đuốc Nam Kỳ bừng sáng!
Trống trận Hoa Lư âm vang vách đá
Bạc đầu giặc Tống, giặc Chiêm
Muôn ngàn năm chói lọi một Kinh kỳ!
 Lời Hịch non sông Đổi mới,
Rũ đói nghèo vươn tới
Thênh thang đường đẹp áo, ngon cơm
Trăm vạn người lớp lớp tiến lên 
Văn sĩ chung tay chuốt bút, mài nghiên
Viết bản hùng ca thắm máu, ngời hoa
Ngợi ca thanh gươm, rìu đá,
Trống đồng và ngọn cờ lau liệt oanh dựng nước!

Ơi anh chị em có nghe thấy không?
Văng vẳng từ cố đô Hoa Lư vàng son rực rỡ
Tiếng vó ngựa thần tốc
Và cả tiếng trâu lồng, phơ phất cờ lau...
Kìa, dáng sư tử chồm lên uy dũng, sáng loà!

                                    Tiết Xuân Giáp Thìn, 2024

(Nguồn: TC VNNB Số 290-02/2024)

Bài viết khác