Thứ hai, 11/12/2023

Gửi từ lòng đất

Thứ hai, 01/04/2019

BÌNH NGUYÊN

(Lời một người đã hy sinh gửi một người trong chờ đợi)

Lại một mùa về thêm cữ rét

Nỗi buồn không tuổi nén trong em

Đêm đêm tôi gửi theo lòng đất

Một chút ban mai ấm gót thềm

 

Những năm em gió mùa tôi lạnh

Ngóng một triền sang dội tiếng bờ

Thấp thỏm ngọn đèn em đơn bóng

Đời lắc tôi xa mấy đợi chờ

 

Từng giọt mắt khuya buồn mái cỏ

Ngày lại tiễn ngày theo nếp nhăn

Tôi như nút thắt không tròn kiếp

Em nhầu bến lặng mấy vuông khăn

 

Ai hay tiếng hú trong lòng gió

Nắm xương tôi mục đã đâm chồi

Tuổi em ngày ấy tôi chưa lính

Mộng thắp không đầy bước sóng đôi...

                                                           

Bài viết khác