Thứ hai, 11/12/2023

Hạt lép

Thứ ba, 22/10/2019

HOÀNG LỢI 

Mẹ xoay trần từng mảng mồ hôi
Để nuôi con những hạt mẩy
Đất ngờ vực công mẹ ấp iu!

Nắng ngỗ ngược
Nước da chai sạn
Những trận mưa ướt lòng
Mẹ che lợp tâm can

Những cọng muống già
Hắt hiu quá khứ
Cây thước thời gian
Đo phận người

Cả đời mẹ mang tiếng
Chẳng biết chiều chồng con
Mà mẹ có biết đâu miếng nạc!

 

Bài viết khác