Thứ hai, 11/12/2023

Hoa Lư

Thứ năm, 02/05/2019

 LÊ NHUỆ GIANG

Cố đô Đá, hôm nay ta về lại

Ngàn năm trôi ... sương khói cũng phai mờ

Hoa Lư đó! Đá chồng lên đá

Hoa lau chiều phơ phất những hồn mơ ...

 

Ngoài chính sử bao điều nhức nhối

Nơi Sân Rồng đau huyết lệ hùng gian

Ba triều đại vững một nền độc lập

Bàn mưu cơ trên mặt đá Long Sàng ...

 

Thành lũy cũ thâm u màu sơn cước

Bắc Môn giờ rộng mở thênh thang

Hoa Lư đó, đá vẫn chồng lên đá

Nếp gãy thời gian, điểm nhấn vàng!

Bài viết khác