Thứ hai, 11/12/2023

Hội mình

Thứ năm, 11/07/2019

PHƯƠNG NAM 

 (Yêu quý tặng các chị, các anh, các bạn

đồng nghiệp Hội VHNT Ninh Bình)

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội mình tiền bạc mỏng tang

Văn, thơ, nhạc, họa...rộn ràng từ tâm

Mong cho trí lực xứng tầm

Trắng đen mạch lạc, lỗi lầm phân minh

 

Tảo tần từ thuở khai sinh

Nâng niu cái đẹp cái lành vị nhân

Quý yêu không bởi sang bần

Mà yêu quý bởi kiệm cần thẳng ngay

Khó khăn thử thách càng say...

Luyện rèn bút lực xuyên ngày thâu đêm

Viết cho cái thiện vững bền

Viết cho cái ác cái hèn lung lay...

Đắp bồi từ bấy đến nay

Mỗi giờ thêm bạn, mỗi ngày thêm vui

Vuốt thương vào bụng để cười

Leo rừng lội biển cho đời mãi xanh

Dạn dày nhiều chị nhiều anh

Ngày xưa cầm súng quân hành cùng nhau

Thơ văn vẫn đậm sắc màu

Dẫu bom cháy đất, lạnh đầu đạn bay

Bình yên cầm bút hôm nay

Vững lòng dốc mực, vơi đầy cùng dân

 

Hội mình hội của tình thân

Thảo thơm chia sẻ, gian truân vững lòng

Bạc tiền bẻ...bút chẳng cong!

Dân là điểm tựa vĩnh hằng bình an.

Bài viết khác