Thứ hai, 11/12/2023

Khát vọng Điện Biên

Thứ tư, 05/06/2019

LƯU THỊ TUYẾT MINH

Lúa Mường Thanh mướt mềm tóc xanh con gái

Mút mắt trải dài chân núi Pú Hồng Mèo

Hứa hẹn mùa thắng lợi đang reo

Gạo tám Điện Biên thơm khắp miền đất nước

 

Ruộng bậc thang hàng hàng lớp lớp

Bậc thang xanh bắc mãi tới đỉnh trời

Bóng sơn nữ chập chờn xanh cây núi

Khăn piêu còn chấp chới đợi chờ đôi

 

Hoa nhớ nôn nao nở xanh đồi

Xanh núi xanh sông xanh đồng xanh rẫy

Phải khát vọng trong máu đào ngày ấy

Vẫn âm thầm thao thiết cháy hôm nay?

 

65 năm xanh bởi 56 ngày

Điện Biên xanh. Điện Biên lừng lẫy

Tiếng chim xanh Mường Trời xanh biết mấy

Xanh hồn người ngân biếc tứ thơ xanh

Bài viết khác