Thứ hai, 11/12/2023

Khi cơn nắng qua đây

Thứ ba, 14/01/2020

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 

Khi cơn nắng qua đây nắng đã khác rồi
Gặp Tam Điệp nắng ngả vàng cổ sứ
Rót xuống Quèn Thờ, Thung Lang, Kẽm Đó(*)
Thuở xưa vó ngựa, giáo gươm.

Nắng lặn vào câu thơ Xuân Hương
Mấy trăm năm còn vắt ngang mây núi
Tôi men theo lời thơ lên “Đèo Ba Dội” (**)
Đá còn bâng khuâng dấu chân người xưa.

Nắng qua đây thơm suốt bốn mùa
Hương dứa chín thả vàng yên ả
Thoảng vào âm thanh tiếng mìn đánh đá
Tiếng máy nghiền Clanh-ke

Tôi đến đây dùng dằng chẳng muốn về
Em xa cách vắng cả lời hờn dỗi
Ước hóa đá rêu phong đèo Ba Dội
Đợi chờ nhau chiều Tam Điệp nắng vàng.

(*) Những địa danh ở Tam Điệp – Ninh Bình, nơi Nguyễn Huệ hội quân để tiến ra Thăng Long đánh tan 20 vạn quân Thanh.
(**) Là tên đèo và cũng là tên bài thơ của bà Hồ Xuân Hương.

 

Bài viết khác