Thứ hai, 11/12/2023

Khi Đảng ra đời

Thứ ba, 12/03/2019

 TRẦN QUANG HIỂN

Khi Đảng ra đời
Dân tộc Việt Nam vượt qua bão tố
Giữa vô vọng một vầng dương sáng tỏ
Đất nước chuyển mình sự sống sinh sôi

Đảng sinh ra để thay đổi kiếp người
Dựng thể chế Cộng hòa - Độc lập

Đảng mang lại ấm no hạnh phúc
Giành chính quyền Nhà nước nhân dân

Đảng sinh ra đồng nghĩa với mùa xuân ...

 

Bài viết khác