Thứ hai, 11/12/2023

Khởi nghiệp

Thứ ba, 10/08/2021

Thơ của MAI LỆ HẰNG 

Tôi mở công ty riêng
Tự xưng là Giám đốc
Tuyển nhân viên độc nhất
Bút chẳng màng nhận lương.

Vốn điều lệ: yêu thương
Nguyên liệu là cảm xúc
Ngôn từ và tri thức
Bút tác tạo thành thơ...

Sản phẩm... bán ai mua?
Lợi nhuận... nào ai tính!
Vắt kiệt cùng tâm lực
Tìm lối người chưa đi

Sẽ phá sản, một khi
Không bao giờ lột xác.
Càng đi càng khao khát
Càng viết càng yêu tin.

(Nguồn: TC VNNB 253-7/2021)

Bài viết khác