Thứ hai, 11/12/2023

Khúc biến tấu mùa đông

Thứ sáu, 10/12/2021

Thơ của NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 

Chuyến đò chở đằm năm cũ
Cập bến mùa đông
Ai về bên kia sông
Bỏ lại hoa cải ngồng cánh bãi
Vàng ươm níu võng một bên trời.

Gió cuối năm se sắt từng hồi
Thổi bạc cánh đồng cày ải
Con chim mải tìm hạt rơi hạt vãi
Liêu xiêu dáng người đồng đất vụ đông
Ngô đậu xanh vồng
Ban mai sương muối.

Hàng cây cô đơn
Lá rụng bay vào cõi mộng
Chợt đi
Chợt về
Chợt quên
Chợt nhớ
Tái tím mùa đông.
Đám cưới ai má phấn môi hồng
Xênh xang áo dài khăn xếp
Trai gái hồn nhiên quần Jeans tóc ép
Mắt lá răm liêng liếng đường làng.
Khúc biến tấu của mùa đông thương nhớ
Đò ơi!
Năm cũ sắp sang ngang...

(Nguồn: TC VNNB 257-11/2021)

 

Bài viết khác