Thứ hai, 11/12/2023

Lá phiếu - niềm tin

Thứ năm, 20/05/2021

NGUYỄN THỊ BÌNH 

Gửi vào lá phiếu niềm tin
Chọn người xứng đáng tầm nhìn xa sâu
Tâm sáng tài rộng trí cao
Không ngại gian khó, khó nào cũng qua

Trên vì nước dưới vì nhà
Vô tư ngay thẳng thật thà phân minh
Trước sau trọn nghĩa vẹn tình
Khi cần phải biết hy sinh lợi quyền

Tránh xa cám dỗ bạc tiền
Lợi dân ích nước đặt lên hàng đầu
Chọn ai? Cân nhắc trước sau
Niềm tin gửi lá phiếu bầu hôm nay.

(Nguồn: TC VNNB 251-5/2021)

 

Bài viết khác