Thứ ba, 05/12/2023

Lên Hà Giang mùa mưa lũ

Thứ năm, 01/07/2021

VÕ NGỘT 

Lên Hà Giang mùa mưa

tiếng mõ trâu trôi theo nước lũ

tiếng mõ trâu thả vào sơ xác đại ngàn

người Mông buộc vào cổ trâu nhịp điệu thời gian

con đường trăng xuống núi

ngổn ngang đất đá – nước reo

con đường mây vượt đèo – hàng cây xoay gió

bản nhìn xa nhạt nhòa như bức tranh vẽ dở

đứng bên dòng Nho Quế

nhìn ngọn cờ Lũng Cú điểm tên…

cửa sổ nhà bên dậy mùi thắng cố

hồn thổ cẩm dắt người xuống chợ

men lá rượu cần núi rừng nghiêng ngả

người đàn bà Mông nhen lửa xay ngô

trong đêm mưa tầm tã

sáng mai chồng có mèn mén lên nương

con vượt suối đến trường

Lũng Cú, Đồng Văn, Quản Bạ

mưa từng cơn xối xả

Hà Giang nối đất với trời.

Giờ ra chơi                    Ảnh: Lê Công

(Nguồn: TC VNNB 252-6/2021)

Bài viết khác